Directivos

 

Decano

DECANO

DR. ALEXANDER PÉREZ

 

Vicedecana

VICEDECANA

DRA. CARMEN BONILLA DE SOLÍS